Lessen

Les 2

Hier de tekst van les 2.

4.5 Conclusies

De kleuren in de natuur zijn afhankelijk van het licht. In de natuur hebben de meest felle kleuren het kleinste oppervlak. Kleur in de natuur is altijd functioneel. Als we de kleuren uit de natuur analyseren krijgen we verrassende harmonieuze kleurpaletten.

4.4 Kleur in de natuur geanalyseerd

Afbeelding 22 t/m 27. Wanneer we elementen uit de natuur analyseren op kleur, krijgen we prachtige harmonische kleurenpaletten. Zoals we al eerder konden zien op de afbeeldingen 1 en 3. Het maakt eigenlijk niet uit wat we analyseren, een bloem, een stuk steen, of zelfs een plas water, alles kan een prachtig kleurenpalet hebben. De …

4.4 Kleur in de natuur geanalyseerd Lees meer »

4.2 Kleur in de natuur

Niet enkel de aanwezigheid van de zon, maar ook de stand van de aarde ten opzichte van de zon speelt een rol in de kleurweergave van het landschap. Dit hebben we besproken in hoofdstuk 3a, het daglicht. [Video] Afbeelding 5 t/m 7. Hier zien we mooie zomerbloeiers zoals de agapanthus op afbeelding 5, de lathyrus …

4.2 Kleur in de natuur Lees meer »

4.1 Introductie

Deze module gaat over de natuur. Kleur speelt evenals licht een grote rol in de natuur. Kleur is in de natuur onze grootste leermeester. Kleur kunnen wij met al onze zintuigen ervaren en kleur is direct verbonden aan de natuur. Kleur is ook een voorwaarde voor leven. De afwezigheid van kleur betekent in de natuur …

4.1 Introductie Lees meer »

3b.2 Conclusies

Het daglicht is tijdens de dag verschillend. Het licht is op het midden van de dag blauwer dan in de ochtend en de avond. Het licht verschilt ook per seizoen. Het licht is afhankelijk van de hoek waarmee de zon op de aarde schijnt. Wolken en mist hebben invloed op de kleurweergave.  

3b.1 Daglicht

Het daglicht is het licht dat de zon ons geeft. Daglicht heeft veel variaties. Niet alleen per dag, maar ook per seizoen. Het hangt ook af van de plaatst op aarde waar we ons bevinden. De stand van de zon en de afstand tot de aarde is overal anders. De kleurweergave is in alle gevallen …

3b.1 Daglicht Lees meer »

3a.11 Conclusies

De zon heeft een continu spectrum en kunstlicht een discontinu spectrum. Kunstlicht geeft een andere kleurweergave dan zonlicht. Er zijn veel typen kunstlicht die zeer verschillend licht geven. Kunstlicht kunnen we definiëren in waarden. Deze zijn: Ra, maar tegenwoordig is dit vervangen door CRI. Verder kennen we het Wattage, Lux, Lumen en Kelvin.

3a.10 De levensduur van een lamp

Alle kunstmatige lichtbronnen verouderen. De hoeveelheid lux die lampen na verloop van tijd afgeven wordt ook minder. Ook wordt de kleurweergave in de loop van de tijd anders. Bij led-lampen is het in de EU verplicht om hier een tabel voor mee te leveren. Hierin wordt verloop in de hoeveelheid licht en de kleurweergave aangegeven. …

3a.10 De levensduur van een lamp Lees meer »

3a.9 Kelvin

De kleurtemperatuur wordt meestal uitgedrukt in Kelvin, symbool K. Volgens de verschuivingswet van Wien neemt de golflengte van het uitgestraalde licht af met toenemende temperatuur. Blauwachtig licht heeft korte golflengten en een hogere kleurtemperatuur dan roodachtig licht. Dit is tegengesteld aan de indruk die het licht op de mens maakt. Licht met een lage kleurtemperatuur …

3a.9 Kelvin Lees meer »

3a.8 Lux en lumen

Lux, het Latijnse woord voor licht met het symbool lx. Lux is een eenheid van verlichtingssterkte. 1 lux is de verlichtingssterkte voortgebracht door 1 candela op een oppervlak loodrecht op de lichtstralen. Dit op een afstand van 1 meter van de bron. Candela met het symbool cd, is een eenheid van lichtsterkte. De lichtsterkte geeft …

3a.8 Lux en lumen Lees meer »

3a.7 Watt

De Watt, met het symbool W is de eenheid van vermogen. De eenheid is vernoemd naar de Schotse ingenieur James Watt. James Watt wordt beschouwd als de uitvinder van onder andere de stoommachine. De eenheidsmaat van Watt betekent dat 1 Watt gelijk staat met een kilojoule per seconde. Bijvoorbeeld: een gloeilamp van 60 W zet …

3a.7 Watt Lees meer »

3a.6 RA waarde of Cri.

Ra waarde is de oude benaming en CRI is de nieuwe benaming. Ra en Cri zijn dus hetzelfde. Deze waarden geven aan in welke mate het licht van de lamp overeenkomt met het natuurlijke daglicht. Een waarde van 1 geeft aan dat er slechts een heel specifieke kleur aanwezig is. Een waarde van 100 geeft …

3a.6 RA waarde of Cri. Lees meer »

3a.5 Definities voor kunstlicht

Kunstlicht kunnen we definiëren in waardes. Deze waarden zijn Ra, maar tegenwoordig is dit vervangen door CRI. Verder kennen we het Wattage, Lux, Lumen en Kelvin. Wat deze begrippen inhouden en wat we ermee kunnen gaan we hierna bespreken.

Winkelwagen